Etter vel 36 år i bransjen meldte PPFas avvikling og opphør pr 30. juni 2020.
Vi takker samarbeidspartnere; leverandører, bok-kjøpere og kurs-deltakere for det vi har hatt sammen.
Det er en tid for alt, men vi gir oss ikke helt, ennå, og vi beholder www.ppfas.no som hjemmeside en tid fremover.
Pr 01.07.2020 overtok Aage Osv. Aakervik restopplag, rettigheter og forpliktelser, inkludert avhending og makulering. Som privatperson vil han sørge for at du en tid framover kan få bøker fra restlageret..
Her på nettstedet kan du fortsatt lete deg fram til boka du søker - og bestilling gjør du med en SMS til 472 67 244 eller på mail til aage.aakervik@ntebb.no 

 Forsendelse / postens porto kommer i tillegg til oppgitte priser

Samarbeid i skolen - pedagogisk utviklingsarbeid, samspill mellom mennesker

Da denne første boka, som introduserte begrepet samarbeidslæring på norsk, kom ut i 1986, skrev Alfred OftedaI Telhaug, førsteamanuensis ved pedagogisk institutt, NTNU i forordet: "... I norsk pedagogikk har vi lenge talt høgstemt om samarbeidets betydning og så regnet med at det ville skjøtte seg selv. Samarbeid i skolen stanser ikke der, men går de nødvendige skrittene videre med en omfattende redegjørelse for hva vi kunne kalle samarbeidets didaktikk ..."
Og hva har skjedd siden den gang?
Vi har revidert og oppdatert Samarbeid i skolen tre ganger. På lager foreligger 3. opplag av den 4. utgaven: Godt forspent med teori og forskningsbaserte begrunnelser, innføring i praktisk tilrettelegging av samarbeidspregete undervisnings-situasjoner, egne kapitler om samarbeid og konflikt og den samarbeidende skolen.
Læreplanverket for grunnskole så vel som videregående opplæring har blitt revidert. Samarbeid, prosjekt og prosessorienterte arbeidsmåter har kommet i fokus. Men, allerede i 1989 skrev Adresseavisen om hvordan samarbeidslæring preget miljøet ved gamle NTH. Jeg siterer journalist Haldis Nergård: En ny rase sivilingeniører er i ferd med å ales frem på NTH. Avlsarbeidet foregår i grupper, der evner som samarbeid, kommunikasjon og sosialt ansvar dyrkes frem. Og resultatene uteblir ikke. Karakterene fyker i været samtidig som studentene trives mye bedre. I år omfatter ordningen samtlige førsteårsstudenter og faget er matte, men noen avdelinger har tatt samarbeidslæring i bruk også i andre fag.
Nergård forteller også at Kari Hag i 1988 fikk SINTEFs pris for fremragende pedagogisk virksomhet nettopp for opplegget med samarbeidslæring.
Her snakker vi om realfag folkens, i 1989!!

Format A5, før kr 220,- Nå kr 180,-

Johnson, Johnson og Holubec

som hånd i hanske - en praktisk innføring i samarbeidslæring

Denne boka handler om hvordan lærere kan bruke uformelle og formelle læringsgrupper i sin undervisning slik at elevene lærer gjennom å samarbeide. En oversiktlig, grundig og praktisk vinklet innføring i hvordan tradisjonelt gruppearbeid kan forvandles til effektive læringssituasjoner.

Format A4, før kr 200,- Nå kr 100,-

Poul Nissen mf.l

Talent i skolen, identifisering, undervisning og utvikling

Med en oppdatert fremstilling av hvordan vi kan forstå begrepet intelligens, byr boka på initiativ og eksempel som kan støtte opp under de høyt begavede elevene (og de er det slett ikke så mange av) og samtidig være til nytte for alle elevene.

Format B5, før kr 248,- Nå kr 124,-

Gordon Neufeld & Gabor Matè

Vær til stede i ditt barns liv

"En tydelig vekker for mødre og fedre. … Denne boken tilbyr det som mange andre ikke gjør – noe så sjeldent som sunt vett". Også absolutt aktuell for politikere, byråkrater og andre som styrer og steller og lager rammene for våre liv.

Format B5, før kr 265,- Nå kr 132,-

Kerstin Lindstrøm Myrgård

Nye samarbeidsboka

Med et enkelt språk og med stor nærhet til leseren beskriver forfatteren holdninger og ferdigheter som vi behøver for å bli gode samarbeidsmennesker. Den reviderte utgaven er betydelig bearbeidet og videreutviklet med helt nye kapitler, blant annet om selvoppfatning, selvrespekt og selvtillit – og hvilken betydning det har for vår samhandling med andre.

Småbok (12x18,5cm), før kr 120,- Nå kr 50,-

Liv Vedeler

Lek og kommunikasjon i de første utviklingsår

Observasjon og pedagogisk bruk av lek for barn med og uten handikapp. Håndbok og observasjonsskjema fer et hjelpemiddel til å kartlegge og stimulerer nøkkelprosesser av betydning av lek, kommunikasjon og språk i de første leveår. Boka henvender seg både til de som har den daglige omsorgen for barnet og de som har ansvar for å gi spesialpedagogisk hjelp.

Format A4, før kr 220,- Nå kr 180,-

Møt deg selv på halvveien (Sid Simon)

31 strategier for å avklare dagliglivets verdier
På en aktiv engasjerende og humoristisk måte kan du lære en metode for avklaring av verdier som hjelper deg til å ta en beslutning, bestemme, handle og stå ved det som har mening for deg. Et funn av ei bok – Her får du mye for pengene!!!

Tilgivelse (Sid Simon) < 10 eks.

Hvordan du kan finne fred med din fortid og komme videre i ditt liv. Vi har alle blitt såret; opplevd dette stikket av å bli forkastet, oversett, ydmyket, latterliggjort, skuffet eller misbrukt. Gjennom øvelser og ved å fortelle om andre som har vært i gjennom det samme før deg, Viser Sidney og Susan Simon hvordan du kan finne fred med din fortid og komme videre med livet.

Forandring (Sid Simon) < 10 eks.

Har du kjørt deg fast og ønsker å forandre ditt liv? Sid Simon beskriver de åtte barrierene som hindrer forandring og har forslag til hva du kan gjøre. Han beskriver øvelser og mennesker som har kjempet seg gjennom barrierene som blokkerer for de forandringene som du vil gjøre for å få det livet du ønsker deg og som du fortjener.

Negativ kritikk - og hva du kan gjøre med det (Sid Simon)

Alle får det, ingen vil ha det – så hvorfor står vi der bare og tart imot? Sid forklarer motivene bak negativ kritikk og hjelper leseren å hanskes med denne temmelig destruktive taktikken.

Ta på hverandre - om kjærlighet, omsorg og berøring (Sid Simon)

Hvor ofte viser vi vår kjærlighet til de vi er glad i? I denne boka beskriver Sid en rekke øvelser og teknikker – fra «ekte omfavnelse» til rygg og fotmassasje, og viser hvordan foreldre kan skape en varmere og mer omsorgsfull atmosfære i familien.

Gribbene (Sid Simon)

En moderne lignelse om å ta motet fra seg selv. Alle sammen har vi våre «gribber» som kretser rundt og venter på en sprekk i vårt selvbilde. Så snart vi tenker negativt om oss selv, stuper de ned og river bort en bit av vår selvtillit og selvrespekt.
På en engasjerende og humoristisk måte forteller Sid om en dag i livet til en tenåring som typisk nok ofte tenker negativt om seg selv og forer gribbene med noen riktige godbiter. Men han forteller også om hvordan vi kan hjelpe oss selv og andre til en sunn selvrespekt.

Bedre enn aspirin (Merrill Harmin)

Hvordan bli kvitt følelsene som gir deg nakkesmerter og hodepine? Merrill tilbyr tretti øvelser som kan gjøre det lettere for deg å prioritere og ta ansvar for ditt liv. Morsomt er det også, for Merrill Harmin greier å bringe humor inn i behandlingen av vanskelige problemer.

Bøker om Namsos

Jon Hildrum og Aage Osv. Aakervik

Namsos min by 1845-2015

Vakker og engasjerende byhistorie fra Bråholmen, godt illustrert med bilder, men ingen billedbok. 170 sider med «tidstavler» ordnet i 10-års bolker med et eller flere oppslag for hvert eneste år! 67 sider med artikler om viktige hendinger og personer i byens historie, 8 sider med bykviss, dialekttipping og forslag til å komme i gang med forskning på egen slekt.

Opprinnelig kr 360,- Nå kr 200,-

Jon Hildrum og Aage Osv. Aakervik

Tiendeholmen - en bydel i Namsos

Det tapte paradis; gamle Tin’holmen var byfolkets oase med badestrender, idrettsbane, campingplass og krokettbane. I dag det nye paradis; med boligområde, næringsvirksomhet og innfartsvei til byen?

Før kr 150,- Nå kr 75,-

Jon Hildrum

Gladboka 2 - om Namsos og omegn

Byr på viser og vers og sprelske historier. Noter hjelper deg når du vil ta en sang. Gled deg over lokalhistorie, fryd deg over friske replikker og saftig humor, og bli kjent med namdalinger som har satt spor etter seg.

Før kr 220,- Nå kr 110,-